SQL Server 2008 R2 Analysis Services

Nadat Microsoft in 1996 de OLAP technologie kon overnemen van Panorama Software, duurde het toch nog 2 jaar vooraleer Microsoft zijn eigen OLAP Services uitbracht als onderdeel van SQL Server 7. OLAP Services ondersteunt de MOLAP, ROLAP en HOLAP architecturen en MDX als query taal om de data te benaderen. In 2000, met de release van SQL Server 2000, werd de oplossing omgedoopt naar Analysis Services (SSAS) omdat ook data mining mogelijkheden werden toegevoegd. Hiernaast had de nieuwe engine nog vele andere verbeteringen zoals:

  • parent child dimensies
  • virtuele dimensies
  • sterk uitgebreide rekenmogelijkheden met ondersteuning voor unary operators, custom roll-ups, en celberekeningen
  • beveiliging op dimensie-niveau
  • distinct count
  • connectiviteit over HTTP
  • ...

In SQL Server 2005 werd de architectuur van Analysis Services radicaal gewijzigd. Het UDM (Unified Dimensional Model) werd geïntroduceerd en de manier van ontwikkelen werd helemaal veranderd. Eerst moest er een model worden ontwikkeld met tabellen, views en named queries op basis van een data warehouse. Dimensies konden nu attributen en hiërarchiën bevatten, waar we in 2000 steeds hiërarchiën moesten maken. Als laatste stap kon de kubus worden ontwikkeld met meerdere measure groepen op basis van verschillende brontabellen.

Met de release van Analysis Services 2008 en Analysis Services 2008 R2 werd er verder gebouwd op de in 2005 gekozen architectuur. De engine werd nog verder geoptimaliseerd en het ontwikkelen volgens best practices werd aangemoedigd door de introductie van de ‘best practice rules'.

Contacteer ons voor meer informatie over SQL Server 2008 R2 Analysis Services.