Microsoft SQL Server 2012 Power View

SQL Server 2012 Power View is één van de nieuwe modules die in de nieuwe release van SQL Server terug te vinden is.

De kernwoorden voor Power View (Project Crescent) zijn eenvoud en zelfstandigheid voor de eindgebruiker. Onafhankelijk van IT kan brondata op gevraagd via SharePoint en het BISM-model. Power View biedt tal van visualisatietechnieken bovenop de standaard tabellen en grafieken.

SQL Server 2012 Power View is bedoeld voor de eindgebruiker en niet als iets dat moet worden ontwikkeld en verspreid door iemand van de IT afdeling, waarna het pas door de eindgebruikers kan worden geraadpleegd. De eindgebruiker zal dus zelf in staat zijn om rapporten te ontwikkelen. Dit alles is mogelijk via een web based omgeving die de look & feel heeft van de andere Microsoft Office producten (met de sinds Office 2010 vertrouwde "ribbon").

De eindgebruiker kan de applicatie starten door een bestaand rapport te openen of door een BISM (Business Intelligence Semantic Model) te kiezen. Dit BISM is ook een nieuwe feature in SQL Server 2012 en is, zoals de naam het zelf zegt, een semantische laag bovenop een data warehouse. Dit model vereenvoudigt de data warehouse structuur voor een eindgebruiker, waardoor deze op een eenvoudige manier rapporten kan creëren aan de hand van Power View.

De visualisaties van Power View zijn zeer interactief. Selecties en filters zijn gekoppeld aan alle objecten op het rapport en zullen automatisch worden vernieuwd. Deze tool zal vooral gebruikt worden om data te analyseren of om in meetings de cijfers toe te lichten. Het is ook mogelijk om aan storyboarding te doen met Power View. Als men rapporten ontwikkelt of raadpleegt, kan men snapshots nemen en deze in een storyboard (wat een soort verzameling van snapshots is) plaatsen. Deze snapshots kunnen dan naar PowerPoint worden geëxporteerd, waardoor de interactiviteit ook in PowerPoint beschikbaar zal zijn, zelfs inclusief het hernieuwen van de data wanneer bijvoorbeeld nieuwe tijdsperiodes zijn opgeladen in het data warehouse.

Contacteer ons voor meer informatie over Microsoft SQL Server2012 Power View.