SAP Business Intelligence & BW implementatie in de Telecom sector

Het element61 SAP BW Competence Center leidde tussen 2009 en 2013 een SAP Business Intelligence BW 7.0 implementatie, met een sterke focus op marketing rapportering uit SAP CRM en financiële rapportering uit SAP IS-U.

De voornaamste verantwoordelijkheden van het element61 team waren:

  • Het volledige (her)ontwerp en de implementatie van een Enterprise Data Warehouse architectuur met een gelaagd model. Het gelaagd model heeft op enkele maanden tijd zijn nut reeds bewezen. Talrijke her-initialisaties van dataloads omwille van snel wijzigende requirements zijn kunnen vermeden worden.
  • De bouw van zeer gedetailleerde en geavanceerde rapporten voor financiële analyses en een pseudo billing engine in SAP BW om gaten in de facturatie bloot te leggen.
  • Het uitrollen van marketing KPI’s, de analyse van de levenscyclus van klantencontracten, churn ratio’s.
  • Performance tuning van reeds bestaande rapporten. Door eenvoudige ingrepen in het dimensioneel model van Infocubussen werden er aanzienlijke performantie-verbeteringen aangebracht (de gemiddelde uitvoertijd van de rapporten werd gehalveerd).