Business Intelligence voor geintegreerd Project Portfolio management (Planisware)

element61 heeft een uitbreiding doorgevoerd op Eurocontrol’s bestaande Project Portfolio management data warehouse.

De nieuwe data en functionaliteit die binnen de AMS planningsapplicatie (Planisware) van Eurocontrol was ontwikkeld, werd door element61 toegevoegd aan het bestaande data warehouse. Het betrof informatie over gebudgetteerde en reëel gepresteerde uren, zowel in mandagen als in bedragen overheen de verschillende projecten.

Daarnaast werd ook alle data met betrekking tot de opvolging van de projecten in AMS beschikbaar gemaakt in het data warehouse. Zo bevat het data warehouse alle data rond risico’s, opportuniteiten, acties en gevolgen, vaardigheden en ‘lessons learned’ om alle betrokkenen te kunnen voorzien van de nodige rapportering.

Binnen Eurocontrol vervult het data warehouse een belangrijke rol en was het van het grootste belang dat de rapporteringsdata gelijktijdig beschikbaar was met het in productie gaan van de wijzigingen in de AMS applicatie zelf.