Service center rapportering & analyse in de Publieke Sector

Vlabel bouwde samen met element61 een reporting & analysis oplossing uit om de performantie van het Service Center te optimaliseren.

Het Service Center is verantwoordelijk voor het uitzenden en opvolgen van de Vlaamse belastingsaanslagen. De applicatie zal gebruikt worden voor het optimaliseren van de workflow en bezetting, naast het beantwoorden van parlementaire vragen.