Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Vlabel

De Vlaamse Belastingdienst, afgekort als Vlabel, is een intern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdomein Financiën en Begroting, van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Opgericht in 2004, staat de dienst in voor de uitvoering van het beleid inzake Vlaamse fiscaliteit.