Geautomatiseerde Planning & Budgetering in de Sanering-sector

De doelstelling van dit project was om een MS Excel-gebaseerde oplossing te automatiseren door middel van de IBM Cognos TM1 componenten in de IBM Cognos Express suite.

element61 was verantwoordelijk voor de volledige analyse, ontwerp en ontwikkeling van deze oplossing.

De input van de gebruikers wordt gecapteerd door de IBM Cognos TM1 Contributor interface en de data wordt opnieuw bewaard in het data warehouse, zodat een vergelijking met de actuals cijfers gemakkelijk kan gebeuren.