Master Data Management - MDM

Master Data Management (MDM) is een geheel van oplossingen en processen dat tracht te komen tot een consistente en coherente versie van alle master data entiteiten binnen een organisatie (zoals producten, klanten, werknemers, financiele rekeningen, ...).

MDM refereert naar het proces van creatie en beheer van data die een organisatie idealiter heeft als een éénduidige master kopij. Meestal omvat master data, klanten, leveranciers, werknemers & producten, maar kan tegelijkertijd verschillen over verschillende industrieën heen en zelfs verschillen tussen organisatie’s binnen dezelfde industrie. MDM is essentieel omdat het de organisatie een éénduidige versie van de waarheid biedt. Zonder duidelijk gedefinieerde master data, loopt de organisatie het risico om verschillende data kopijen te hanteren die inconsistent zijn ten opzichte van elkaar.