Rabobank IDB - CRM Integratie

Project 1: Data Migratie Rabobank IDB (Internet direct bank) is nieuwe call center software aan het implementeren voor de verschillende landen. De huidige trinicom implementatie zal worden vervangen door een custom Microsoft CRM implementatie. Dit project omvat het inladen van de bestaande data van de trinicom omgeving naar de nieuwe CRM omgeving. Deze migratie bestaat uit 2 grote delen. Het eerste deel behelst de gesloten calls die ze vooral voor historische opzoekingen willen overladen naar de nieuwe CRM omgeving. Alle bijhorende zaken als SLA, workflow en dergelijken zijn onbelangrijk en zullen niet worden toegepast op deze gesloten calls. Het tweede gedeelte van de migratie zal bestaan uit de open calls die al dan niet in behandeling zijn door de medewerkers. Deze zullen wel de nieuwe workflows moeten volgen, en hierop zal wel SLA worden bepaald. Deze migratie zal moeten toegepast worden op alle landen (Australië, Nieuw Zeeland, België, Ierland, ...) Hoewel elke implementatie van Trinicom hetzelfde is, kan de eigenlijk invulling van velden per land toch verschillen. Daarom hebben we gekozen om 1 implementatie te maken voor alle landen die met behulp van filter-, parameter- en mapping tabellen toch steeds het gewenste resultaat zal bieden.

Project 2: Dagelijkse MDB2 load MDB2 is de centrale “Customer master database”. Deze database bevat centraal een set aan klantgegevens die moet uitgewisseld worden tussen de verschillende operationele systemen. Aangezien Trinicom ook 1 van de systemen was die data verstuurd en ontving van de MDB2 omgeving, gaat nu iets soortgelijk moeten gemaakt worden voor de CRM omgeving. Het afleiden van gegevens vanuit MDB2 naar de CRM omgeving was dan ook het doel van dit project. Dagelijks zullen dus klant- , account- , transactie- en andere gegevens worden gedownload naar de CRM omgeving zodat de call center medewerkers een directe inkijk hebben op de klant informatie als ze een call behandelen.