SMART - Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely

Doelstellingen definiëren is makkelijker dan ze realiseren. Om haalbare doelstellingen te definieren kan het goed zijn deze te toetsen aan de SMART criteria.

SMART is een acroniem voor - Specifiek- Meetbaar- Acceptabel- Realistisch- Tijdsgebonden

  • Specifiek : de doelstelling moet eenduidig zijn en voldoende gedefinieerd. De beschrijving kan bestaan uit de scope, wat al dan niet deel uitmaakt van de doelstelling, hoe alles gedaan zou kunnen worden en waarom we het doen.
  • Meetbaar; om er zeker van te zijn dat de doelstellingen bereikt zijn, moet men de vooruitgang kunnen meten. Een voorbeeld van wat er kan gemeten worden zijn aantallen, de kwaliteit, de tijd en het budget.
  • Acceptabel; de voorwaarden die gebruikt worden om te bepalen of het doel is bereikt, moeten eerst vastgelegd en aanvaard worden door alle betrokken partijen.
  • Realistisch; of anders gezegd, is het doel haalbaar. Dit is belangrijk bij het vastleggen van de KPIs, wanneer het doel niet realistisch is, kan dit demotiverend werken.
  • Tijdsgebonden : een bepaalde termijn dient te zijn vastgelegd waarbinnen de doelstellingen bereikt dienen te worden.