Pareto filtering

Het Pareto principe (ook gekend als de 80-20 regel) houdt in dat, voor verscheidene evenementen, 80 % van de resultaten afkomstig is van 20 % van de oorzaken. Dit is zeer nuttig om toe te passen bij een dimensie zoals klant. Ook hier geldt dan mogelijk het principe dat 20 % van de klanten zorgen voor 80 % van de verkopen. Indien deze klanten éénduidig geïdentificeerd kunnen worden dan kunnen eveneens een aantal gerichte acties genomen worden.