Geavanceerde analytics

Geavanceerde analytics (Advanced analytics) kunnen gedefinieerd worden als analyses die gebruik maken van wiskundige en statistische algoritmes. Om dit te verwezenlijken zal men dikwijls gebruik maken van data mining en BI rapportage tools. Deze geavanceerde analyses kunnen ingedeeld worden in drie groepen:

  • de beschrijvende analyse (groeperen en segmenteren);
  • voorspellende analyse (patronen en afwijkingen);
  • optimalisatie analyse (doelgerichte strategie);