Data sampling

Data sampling is een statistische analyse-techniek die gebruikt wordt om een representatieve subset van data te selecteren, manipuleren & analyseren, in functie van het ontdekken van patronen en trends in de data set die in z’n geheel onderzocht wordt.