Analytic applications

Analytische applicaties refereren naar business intelligence toepassingssoftware, specifiek gemaakt voor het meten en het verbeteren van de performantie van specifieke business processen (HR, procurement, finance, sales, marketing, ...) of industrieën. Deze toepassingen gebruiken een verzameling van historische business data, om als dusdanig de business gebruikers van voorgedefinieerde rapporten, analyses en KPIs te voorzien, die de basis vormen voor een beter begrip van de business en in functie van het optimaliseren van de verschillende aspecten van hun business.