Nieuw Rapporteringsproject

Aangezien ABX LOGISTICS verder bleef groeien, onafhankelijk van haar moederbedrijf NMBS/SNCB (ABX LOGISTICS werd overgenomen door 3i in augustus 2006), hebben de nieuwe aandeelhouders hun rapporteringsrichtlijnen doorgegeven aan het management van de ABX Groep. Dit resulteerde in een update van het bestaande systeem van OutlookSoft, dat eerder werd ontwikkeld in 2003 (consolidatie) en in 2004 (management rapportering).

De doelstellingen van het nieuwe rapporteringsproject waren :

 • Aanleveren van nieuwe rapporteringsdocumenten die voldoen aan de eisen van de verschillende aandeelhouders : Uitvoerend Comité, Board, Banken, Product- en Regio Managers.
 • Samenvoegen van input planningen consolidatie / management rekeningen. Elk reconciliatieproces tussen beide type rekeningen tot een minimum beperken. 
 • De maandelijkse consolidatie en correctieposten maximaal automatiseren.
 • Verbetering van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de rapportering.
 • Juiste commentaar op de cijfers ontvangen teneinde de analyse en interpretatie te verbeteren.

De scope van het nieuw rapporteringsproject, om deze doelstellingen te bereiken, bestond erin om de huidige OutlookSoft toepassing te updaten met :

1. Nieuwe Rapportering voor het Uitvoerend Comité en de Raad van Bestuur : een nieuw management rapporteringsdocument moest ontworpen worden zodat het de gevraagde informatie bevat voor het Uitvoerend Comité en de Raad van Bestuur.  Deze rapportering zou tenminste volgende zaken bevatten:

 • CEO Rapport (opmerkingen op belangrijkste resultaten & problemen);
 • CFO Rapport;
 • Belangrijkste financiële cijfers per regio/product;
 • Grafieken;
 • Forecast rapportering (belangrijkste offertes, prospecten, informatie over klanten, …);
 • Geconsolideerde cijfers (P&L, B/S) met commentaar;
 • Cash flow, met inbegrip van commentaar,
 • Kapitaal uitgaven (budget/afgesproken/uitgegeven);
 • Verschillende analyses (ratios, EBITDA bridge, enz.);

2. Nieuwe bank rapportering

3. Regio en product rapportering

4. Integratie tussen management rekeningen & geconsolideerde rekeningen wat een eenvoudige consolidatie toelaat

5. Historische data migratie