Management Rapportering

Magotteaux wilde de MS Excel-gebaseerde rapportering vervangen door een platform dat in staat was om te voldoen aan de groeiende behoeften aan een efficiënte management rapporteringstool voor de groep. Het in-house MMR (management rapportering) model werd geanalyseerd tijdens workshops en herwerkt om een performant BPC model te worden. Bovendien werden sommige KPI berekeningen toegevoegd aan het model wat het bedrijf moest toelaten om te benchmarken over de verschillende productie-eenheden.