IBM Cognos TM1

IBM Cognos TM1 is een On-Line Analytical Processing (OLAP) software-applicatie waarmee men analyses kan doen op data uit een database. IBM Cognos TM1 is een client-server omgeving en de afkorting staat voor "Tables Manager 1". In deze multidimensionele analyse applicatie kan een TM1 ontwikkelaar tevens volledige planning, budgettering en forecast applicatie bouwen, gezien de cube-technologie ook write-back ondersteunt. De data zit in een in-memory database en de formules worden bewaard in een spreadsheet. TM1 bestaat uit remote TM1 servers waarop de volgende client applicaties kunnen connecteren: TM1 Architect, TM1 Client, TM1 Web Client en TM1 Perspectives.

IBM Cognos TM1 is compatibel met Cognos 10 wat wil zeggen dat TM1 cubes via Report Studio of Analysis Studio geanalyseerd kunnen worden.

TM1 is origineel gecreërd door Applix, een bedrijf dat in 2007 werd gekocht door Cognos, juist vooor Cognos zelf door IBM werd overgenomen in datzelfde jaar.