SAP BPC Consolidatie & Reporting Applicatie

Dit project liet WDP toe om de geconsolideerde cijfers intern te gaan beheren, wat tot voorheen gedaan werd door een externe partij. Het objectief was om een applicatie te bouwen in SAP BPC (Microsoft) die voldoet aan de IFRS normen voor de vastgoedsector. De data van de filialen van de WDP groep worden ingelezen IN SAP BPC volgens de waarderingsmethoden van de lokale boekhoudnormen en de IFRS aanpassingen worden centraal in de SAP BPC applicatie beheerd. Dit laat WDP toe om een integraal zicht te krijgen op de geconsolideerde cijfers voor de groep, inclusief de vereiste toelichtingen om te kunnen voldoen aan de rapporteringsvereisten van de vastgoedsector. Door ook de informatie per pand te gaan meenemen in de consolidatie, kan WDP een contributie-analyse op pandniveau uitvoeren. Later werd de applicatie