MeVaPac (Merit en Variable Payment calculatie)

bpost gebruikte de Outcome Software van Hudson voor hun jaarlijkse berekening van het variabel loon en de loonsverhogingen voor haar medewerkers. Dit was een tijdrovend proces omdat, voor elke wijziging bijvoorbeeld nadat de beslissingslijsten werden afgekeurd, alle bestanden opnieuw moesten doorgestuurd worden aan Hudson voor herbehandeling naar DBF-bestanden. Dit resulteerde in een aanzienlijke jaarlijkse kost. Aangezien de groep reeds de SAP BPC licenties heeft aangekocht voor hun consolidatie en intercompany project, kunnen aanzienlijke besparingen gedaan worden door dit proces in SAP BPC te mergen. Met de implementatie van SAP BPC kan het HR-Team de masterdata inladen, simulaties uitvoeren en herberekeningen onmiddellijk maken.