Data quality

Data kwaliteit omvat aspecten zoals beschikbaarheid, compleetheid, accuuraatheid, consistentie, relevantie and tijdigheid van de data. Een hoge data kwaliteit is essentieel voor business intelligence.

Voorbeelden van slechte data kwaliteit: ontbrekende velden, oud of niet accurate informatie, data conflicten, niet toegankelijke data.