SAP BPC Acquisition Balance

Atlas Copco heeft element61 aangesproken om een SAP BPC oplossing uit te werken en te implementeren die de rapportering van Atlas Copco haar acquisitie- en desinvesteringtransacties vergemakkelijkt. De doelstelling van dit project is de realisatie van een inputsjabloon die de mogelijkheid biedt om alle vereiste informatie gerelateerd aan een specifieke (des)investeringstransactie te registreren ongeacht het type van de overeenkomst (gebaseerd op aandelen of activa). De gerealiseerde oplossing moet geïntegreerd worden in het bestaande SAP BPC landschap rekening houdend met de reeds beschikbare functionaliteit en correct interageren met de maandelijkse actuals rapportering en het consolidatieproces. De acquisitie balans moet de juiste impact bepalen op de historische valutaconversie die gehanteerd moet worden in het consolidatie- en cashflow rapporteringsproces.