Performance Management and Driver-based Planning in the Tourism sector

Doorheen de jaren heeft TUI Jetair een groot data warehouse gebouwd met alle operationele data van de tour operator. De volgende stap was de integratie met de financiële data en het plannings- en budgeteringsproces om tot Closed Loop Performance Management te komen. Doelstelling van het project was het automatiseren van de resultaten-rapportering voor zowel bottom-up als top-down planning door integratie van alle actual & budget cijfers van het rekeningstelsel en kost- & opbrengstplaatsen. Daarnaast werd een driver-based proces geimplementeerd voor sommige deelgebieden, met een focus op de operationele business van vakantie over land (TO Overland) en vakantie met vliegtuig (TO Flight). Overhead cost centers werden finaal geintegreerd om tot een volledige P&L te komen.