Justine Decuypere

tot
tot nu
mandagen

Analytics Architect

Met een Bachelor of Science in de handelswetenschappen, die ze behaalde aan de Universiteit Gent, beschikt Justine over een brede economische kennis. Deze inzichten droegen bij tot haar probleem-oplossende skills die de basis vormden voor haar latere studies.

Nadat ze drie jaar Science in de handelswetenschappen had gestudeerd, koos Justine een additionele studie in Data Analytics. Deze ambitie zorgde ervoor dat ze een preliminair jaar volgde om haar Business Engineering-diploma te behalen, waarna ze afstudeerde met een masterdiploma in Data Analytics.

Dit studietraject duurde 2 jaar en daarvan volgde Justine 1 jaar van haar masterstudie in Chengdu, China. Die ervaring voegde substantiële waarde toe aan haar eerdere economische competenties. 

Zowel haar ICT-kennis als haar economische kennis geven Justine de mogelijkheid om bedrijfsprocessen en bijhorende data te interpreteren en analyseren. Ze heeft haar analytische skills nog hoger getild door het aanleren van Python, R, SQL en Java. 

Justine startte bij element61 in februari 2021.