SQL-query

Een query is een vraagstelling aan een database, vertaald in een SQL-taal met een bepaalde data set als resultaat.