Slice and dice

Dit is het manipuleren van data waarbij alle mogelijke combinaties van dimensies worden aangewend om de bijbehorende numerische waarden te tonen. Bij dit proces wordt er typisch gebruik gemaakt van een OLAP tool.