SAP BW InfoObject

Het laagste niveau van metadata dat men kan vinden in de SAP Business Warehouse.

Men maakt een onderscheid tussen twee types : karakteristieken – die de dimensies beschrijven waarmee men analyses uitvoert – en ‘key figures’ – die de numerische data beschrijven betreffende de kern van de analyse. De metadata definitie is opgebouwd uit technische karakteristieken (data type, lengte, conversie routine, ...) en beschrijvende karakteristieken (tekst en attribuut Master Data, hiërarchiën, navigationele karakteristieken, ...).