SAP BPC Work Status

Deze functie laat gebruikers toe een regio of deelregio van de data te vergrendelen. De work status setting overschrijft de schrijfrechten gedefinieerd in de member access profiles. Een data regio is bepaald door minstens 3 en maximaal 5 dimensies per applicatie, waarvan 1 met de property Owner.