SAP BPC Transformation file

Een transformatiefile laat de administrator toe om regels op te zetten die het mogelijk maken data op te halen uit een extern bronsysteem.