SAP BPC Owner/manager

Owner/manager zijn sleutelwoorden in de context van work status. Beide worden bepaald door de owner property van de dimensie entiteit. De manager wordt bepaald aan de hand van de parent-child relatie tussen de entiteiten