SAP BPC Drill-Down

De drill-down functionaliteit van SAP BPC laat toe om onderliggend detail van een geaggregeerd dimensie element verder te rapporteren. Dit is standaard functionaliteit in BPC.