SAP BPC Current view

De current view geeft de dimensiemembers aan van de huidige applicatie die gebruikt worden in de rapporten / input templates.