SAP BPC Conversion file

Conversiefiles kunnen helpen bij de import van data uit een ander bronsysteem. Ze laten het toe om een mapping te voorzien tussen de members van het externe systeem en de BPC members. Daarnaast kunnen ze ook helpen bij afronden van data etc.