SAP BPC Cellkey range

Deze range maakt deel uit van één van de EVDRE ranges. Ze maakt het mogelijk om voor elke cel in de data range een ander dimensiemember te nemen.