Ranking

Bij ranking zullen individuen, groepen, producten, etc. op een schaal geplaatst worden, uitgezet ten opzichte van de anderen.

Hierbij wordt elk individueel geval ten opzichte van elk ander individueel geval geëvalueerd, om als dusdanig vast te stellen, dewelk van beiden hogerop in de ranking of volgorde dient te komen. Het is vanzelfsprekend dat verschillende objecten dezelfde ranking of volgorde kunnen hebben.