IBM Cognos Query Studio

IBM Query Studio is een adhoc query- en rapporteringstoepassing met basis functionaliteiten. Het wordt gebruikt om ad hoc queries of simpele rapporten te bouwen en snel data te raadplegen. Het is de beperkte versie van Report Studio en toegankelijk via het IBM Cognos Connection portaal. Doel van de applicatie is eindgebruikers toe te laten op een eenvoudige manier zelf rechtstreeks data uit tabellen op te halen, waarvoor geen -via ReportStudio- voorgebouwde rapportering bestaat.

Met Query Studio kan je data filteren, sorteren, onzichtbaar maken of groeperen. Er kunnen berekeningen toegevoegd worden en alles kan omgezet worden naar een grafiek. De lijst met grafieken is eerder beperkt in tegenstelling tot de lijst met grafieken in Report Studio.