Consolidation (Data)

Het consolideren van informatie is het proces om data, die bestaat in verschillende systemen en in verschillende formaten, op te slaan op een centrale plaats en in een uniforme manier die toegankelijk is voor meerdere gebruikers en verschillende applicaties.