Compound key or composite key

Een samengestelde sleutel maakt gebruik van meerdere kolommen van een tabel om records uniek te identificeren.