Gecentraliseerde Business Intelligence reporting & dashboarding

Visix gebruikt Qlik voor financiële rapportering, opvolging van verkoopstatistieken en voor stock- en productie management.

Visix gebruikt Qlik ook om inzichten in te winnen in de geautomatiseerde processen en als data transformatie tool voor het voeden van data bronnen.

Visix maakt gebruik van het In-Motion ERP-pakket waar verkoop- en product data de productieprocessen aansturen. De data uit de verschillende entiteiten wordt gecentraliseerd uitgelezen en genormaliseerd voor consumptie in de dashboards.

De financiële data wordt uitgelezen uit Expert/M.