Project nieuwe rapporteringsbehoeften

Het project richtte zich op de integratie van de volledig wettelijke consolidatie functionaliteit binnen de management rapportering naast additionele management informatie. Terwijl de initiële implementatie (2007) zich richtte op de realisatie van zowel management als juridische consolidatie rapportering binnen een uniforme rapporteringstool, richtte deze tweede fase zich op de consolidatie rapportering om het volledige management detail erin op te nemen. Dit leidde tot een samenvoeging van beide toepassingen (beheer en consolidatie) in één enkel rapporteringsmodel.