IFRS Reporting met OutlookSoft (SAP BPC)

Na de implementatie van de nieuwe rapporteringsnoden die werden uitgebracht door 3i, besloot ABX LOGISTICS over te stappen van BEGAAP naar IFRS rapportering. Dit bestond uit de creatie van bijkomende rekeningen, de setup van segmenten voor de balans en de winst-en verliesrekening en de oprichting van een additioneel data entry scherm en rapporten teneinde alle vereiste en relevante IFRS voetnota's, die op de ABX groep betrekking hebben, vrij te geven.