Management Rapportering en Consolidatie

Dit project had tot doel de management rapportering (vroeger volledig in Excel spreadsheets) en consolidatie (vroeger opgezet in Frango) samen te voegen en te harmoniseren in één end-to-end toepassing. OutlookSoft werd gekozen als software oplossing en CFObelux was verantwoordelijk voor de implementatie van het project.