Business Analytics Strategie

Geïntegreerd Performance Management in de openbare sector

Plaatshouder

In de afgelopen jaren heeft De Lijn een grootschalige data warehouse omgeving geïmplementeerd die momenteel gebruikt wordt door meer dan 300 gebruikers. De Business Intelligence omgeving bovenop het datawarehouse wordt gebruikt voor rapporterings- en analysemogelijkheden rond functionele gebieden zoals HR analytics (productiviteit van de chauffeur, absentïsme, gewerkte overuren, planning werknemers, ...), reis-ticketinformatie (zowel voor operationele- als marketing doeleinden, ...), wagenpark-beheer (GPS-gegevens, gereden kilometers, onderhoud, brandstofverbruik, kost per voertuig in functie van ouderdom voertuig, ...), financiële gegevens (budget versus actual, subsidies van de overheid, kosten gerelateerd aan de onderaanneming ...) en verkeersongevallen. Naast deze inzichten stuurt het datawarehouse ook de plannings- en budgetteringscyclus van VMM De Lijn.
De gebruikte technologie omvat IBM Cognos Business Intelligence, IBM Cognos TM1 en IBM Datastage op een DB/2 platform op iSeries.
Tot slot is De Lijn momenteel ook een case aan het voorbereiden om een data warehouse appliance te implementeren om de snel groeiende vraag naar nog meer analyse-domeinen, voor nog meer gebruikers en toepassingen te kunnen blijven ondersteunen.

Performance Management and Driver-based Planning in the Tourism sector

Plaatshouder

Doorheen de jaren heeft TUI Jetair een groot data warehouse gebouwd met alle operationele data van de tour operator. De volgende stap was de integratie met de financiële data en het plannings- en budgeteringsproces om tot Closed Loop Performance Management te komen. Doelstelling van het project was het automatiseren van de resultaten-rapportering voor zowel bottom-up als top-down planning door integratie van alle actual & budget cijfers van het rekeningstelsel en kost- & opbrengstplaatsen. Daarnaast werd een driver-based proces geimplementeerd voor sommige deelgebieden, met een focus op de operationele business van vakantie over land (TO Overland) en vakantie met vliegtuig (TO Flight). Overhead cost centers werden finaal geintegreerd om tot een volledige P&L te komen.

08 Nov 2016 Tuesday
Data and analytics on premises, in the cloud or hybrid are the foundational building blocks in every industry for success in the cognitive era. When your organization takes the next steps in analytics, it can improve its efficiency and performance...

Pagina's

Abonneren op RSS - Business Analytics Strategie