Business Analytics Strategie

Qlikview Business Discovery project

Plaatshouder

Noordvlees Van Gool is een absolute referentiespeler in de sector, maar de ambities van Dirk Nelen reiken nog veel verder: door zowel horizontale als verticale consolidaties wil de groep haar groei gevoelig verhogen. Om dit te realiseren zijn een gedegen financiële en operationele rapportering en technologische innovatie een must. Stratefy en element61 bundelden de krachten om de vooropgestelde uitdagingen één voor één om te zetten in een krachtig Management Informatie systeem. Stratefy helpt organisaties op financieel-strategisch vlak en tracht een klankbord te zijn voor ondernemingen in hun zoektocht naar groei, steeds met de focus op meerwaardecreatie. element61 werkt enkel met bijzonder Senior Consultants in Business Intelligence & Data Warehousing, Corporate Performance Management en Business Analytics. Met Qlikview werden voor het bedrijf interactieve, visuele, en makkelijk toegankelijke dashboards ontwikkeld. Deze omvatten een heel arsenaal aan instrumenten, zowel voor de productie (aankoopborderellen, verlaadlijsten, controle van uitfacturatie…), de commerciëlen (evolutie van de prijzen bij Noordvlees Van Gool en op de markt, commercieel dashboard, een weekresultaat, debiteurenopvolging, …) en voor de financiële afdeling en de boekhouding (financieel dashboard, analytische cijfers, P&L-vergelijking, balansen, kredietopvolging en een working capital monitor),

Geïntegreerd Performance Management in de openbare sector

Plaatshouder

In de afgelopen jaren heeft De Lijn een grootschalige data warehouse omgeving geïmplementeerd die momenteel gebruikt wordt door meer dan 300 gebruikers. De Business Intelligence omgeving bovenop het datawarehouse wordt gebruikt voor rapporterings- en analysemogelijkheden rond functionele gebieden zoals HR analytics (productiviteit van de chauffeur, absentïsme, gewerkte overuren, planning werknemers, ...), reis-ticketinformatie (zowel voor operationele- als marketing doeleinden, ...), wagenpark-beheer (GPS-gegevens, gereden kilometers, onderhoud, brandstofverbruik, kost per voertuig in functie van ouderdom voertuig, ...), financiële gegevens (budget versus actual, subsidies van de overheid, kosten gerelateerd aan de onderaanneming ...) en verkeersongevallen. Naast deze inzichten stuurt het datawarehouse ook de plannings- en budgetteringscyclus van VMM De Lijn.
De gebruikte technologie omvat IBM Cognos Business Intelligence, IBM Cognos TM1 en IBM Datastage op een DB/2 platform op iSeries.
Tot slot is De Lijn momenteel ook een case aan het voorbereiden om een data warehouse appliance te implementeren om de snel groeiende vraag naar nog meer analyse-domeinen, voor nog meer gebruikers en toepassingen te kunnen blijven ondersteunen.

Senior Data warehouse Design & Project/Program Management

Plaatshouder

De Vlaamse Milieu Maatschap voorziet de interne gebruikers van beleidsinformatie voor de jaarlijkse externe rapportering, de meetnetwerken, controle op lozen van vuil water en de water- en luchtkwaliteit in Vlaanderen. Voor de analyse, design en implementatie van de volledige Business Intelligence & Data Warehousing omgeving doet de VMM beroep op de expertise van element61.

Pagina's

Abonneren op RSS - Business Analytics Strategie