Business Analytics Strategie

Radio frequency identification (RFID)

Transponder technologie voor het draadloos herkennen van objecten. Het hart van deze technologie is het zogenaamde RFID label, een kleine computer chip met een miniatuur antenne.

Dit kan gebruikt worden op transport pakketten, maar bijvoorbeeld ook op verkoopsproducten. Wanneer de chip een radio signaal krijgt van een leesapparaat, zal er automatisch draadloos data verzonden worden. Deze transmissie is gebaseerd op radio-frekwenties. De labels zijn passief: ze vereisen geen batterijen, noch onderhoud.

Information discovery

Information Discovery, "het ontdekken van informatie" bevindt zich tussen het eigenlijke Performantie Management als proces en de beschikbare data-layer in een datawarehouse. Het laat beslissingsnemers toe om de data te benaderen, te navigeren, te analyseren, te formatteren en te delen binnen een organisatie. Het bestaat in de eerste plaats uit een business intellgence platform, met daarin componenten als query, analyse, rapportering en dashboards.

Infographics

Een infografiek is de voorstelling van informatie in een grafisch formaat op een dusdanige manier dat de data makkelijk verstaanbaar wordt.

Data visualization

Data visualisatie refereert naar de visuele voorstelling van informatie in herkenbare trends en patronen. Het helpt de gebruikers om de informatie beter te begrijpen, terwijl het in de juiste business context geplaatst wordt.
 

Customer Relationship Management (CRM)

Customer relationship management (CRM) is een term die gebruikt wordt om zowel een software toepassing als de business-klant relatie te omschrijven. CRM als een software toepassing refereert naar een sysyteem dat de business kan gebruiken om business contacten, klanten, prospecten en contracten te beheren. Als een business-klant relatie model, omvat CRM de verschillende aspecten van interactie tussen business & klanten.

Scheduling

Scheduling omvat verschillende taken, de benodigde tijd en de resources die beschikbaar moeten zijn om deze taken tot een goed einde te brengen.

Schedulen biedt de mogelijkheid om te bepalen wanneer een bepaald proces plaats dient te vinden in de toekomst, waarbij rekening wordt gehouden met de resources, activiteiten en timing condities.

Text mining (text analytics)

Text mining is de analyse van data die verscholen zit in een tekst die opgesteld is een natuurlijke taal. Text mining zal woorden en zinnen -in een niet gestructureerd formaat- omzetten in numerische waarden die op hun beurt gelinkt kunnen worden met data in een database en tenslotte ge-analyseerd kunnen worden met data mining technieken.

Data scientist

Een data wetenschapper is een job titel voor een werknemer of business intelligence consultant die extreem goed is in het analyseren van data, met in het bijzonder grote hoeveelheden data en met het toepassen van statistiek & data mining technieken hierop, om op deze manier een competitief voordeel te bieden aan de business.

Aggregation

Het proces om data samen te vatten of op te tellen naar een hoger niveau.

Wanneer detail cijfers niet relevant zijn, is het mogelijk beter om enkel een samenvatting van de cijfers te tonen. Dit mechanisme kan gebruikt worden om de performantie van de data queries te verbeteren.

Meetpunten worden opgeteld in functie van bepaalde relevante dimensies, vertrekkende vanuit de oorspronkelijke fact tabel. De resulterende aggregaat-tabel zal minder rijen tellen, met als gevolg dat de queries die dit niveau van aggregatie vereisen sneller zullen zijn.

Pagina's

Abonneren op RSS - Business Analytics Strategie