Business Analytics Strategie

Information discovery

Information Discovery, "het ontdekken van informatie" bevindt zich tussen het eigenlijke Performantie Management als proces en de beschikbare data-layer in een datawarehouse. Het laat beslissingsnemers toe om de data te benaderen, te navigeren, te analyseren, te formatteren en te delen binnen een organisatie. Het bestaat in de eerste plaats uit een business intellgence platform, met daarin componenten als query, analyse, rapportering en dashboards.

Infographics

Een infografiek is de voorstelling van informatie in een grafisch formaat op een dusdanige manier dat de data makkelijk verstaanbaar wordt.

Customer Relationship Management (CRM)

Customer relationship management (CRM) is een term die gebruikt wordt om zowel een software toepassing als de business-klant relatie te omschrijven. CRM als een software toepassing refereert naar een sysyteem dat de business kan gebruiken om business contacten, klanten, prospecten en contracten te beheren. Als een business-klant relatie model, omvat CRM de verschillende aspecten van interactie tussen business & klanten.

Big Data defined

Big data is een term die voortdurend evolueert en die verwijst naar gestructureerde, semi-gestructureerde en niet gestructureerde data die een bepaald volume bereikt en die het potentieel heeft om door middel van data mining technieken in informatie omgezet te worden. Alhoewel big data niet refereert naar een bepaalde kwantiteit, wordt de term frequent gebruikt wanneer het gaat over petabytes of exabytes aan data.

zie ook Big Data vs. Business Intelligence

Analytic applications

Analytische applicaties refereren naar business intelligence toepassingssoftware, specifiek gemaakt voor het meten en het verbeteren van de performantie van specifieke business processen (HR, procurement, finance, sales, marketing, ...) of industrieën. Deze toepassingen gebruiken een verzameling van historische business data, om als dusdanig de business gebruikers van voorgedefinieerde rapporten, analyses en KPIs te voorzien, die de basis vormen voor een beter begrip van de business en in functie van het optimaliseren van de verschillende aspecten van

Analysis

Analyse is het systematisch proces om complexe informatie op te splitsen in alsmaar kleinere componenten, om op die manier hun onderlinge relatie beter te kunnen begrijpen. Het is een zorgvuldig onderzoek van feiten en data om oorzaak en effect te achterhalen om daarna bepaalde conclusie’s te trekken die toelaten om beter beslissingen te nemen en input te leveren bij het oplossen van bepaalde problemen.

Alert

Een alarm refereert naar automatische signalen of korte berichten die gestuurd kunnen worden via SMS, een email of een indicator op een dashboard of een rapport. Ze roepen op tot actie nadat een bepaalde event is opgetreden. Ze worden eveneens gebruikt om bepaalde taken aan verantwoordelijken toe te kennen of om bepaalde individuen te informeren omtrent bepaalde dringende problemen. Deze alarmen kunnen voortspruiten uit de resultaten van een rapport of uit bepaalde queries.

Pagina's

Abonneren op RSS - Business Analytics Strategie