Business Analytics Strategie

Cube

De fundamentele structuur voor data in een multi dimensioneel system (OLAP). Het bevat meestal dimensie’s, hierarchieën, levels & measures.

Text mining (text analytics)

Text mining is de analyse van data die verscholen zit in een tekst die opgesteld is een natuurlijke taal. Text mining zal woorden en zinnen -in een niet gestructureerd formaat- omzetten in numerische waarden die op hun beurt gelinkt kunnen worden met data in een database en tenslotte ge-analyseerd kunnen worden met data mining technieken.

Role-based security

Een beveiliging op basis van rollen is een gebruikersbeveiliging die u toelaat om de toegang te beperken tot een bepaalde feature of dataset in een systeem op basis van de rol van een gebruiker.

Ranking

Bij ranking zullen individuen, groepen, producten, etc. op een schaal geplaatst worden, uitgezet ten opzichte van de anderen.

Hierbij wordt elk individueel geval ten opzichte van elk ander individueel geval geëvalueerd, om als dusdanig vast te stellen, dewelk van beiden hogerop in de ranking of volgorde dient te komen. Het is vanzelfsprekend dat verschillende objecten dezelfde ranking of volgorde kunnen hebben.

Radio frequency identification (RFID)

Transponder technologie voor het draadloos herkennen van objecten. Het hart van deze technologie is het zogenaamde RFID label, een kleine computer chip met een miniatuur antenne.

Dit kan gebruikt worden op transport pakketten, maar bijvoorbeeld ook op verkoopsproducten. Wanneer de chip een radio signaal krijgt van een leesapparaat, zal er automatisch draadloos data verzonden worden. Deze transmissie is gebaseerd op radio-frekwenties. De labels zijn passief: ze vereisen geen batterijen, noch onderhoud.

Prototyping

De constructie van een gedeeltelijk systeem bedoelt om bepaalde aspecten van het beoogde systeemgedrag te demonstreren met als doel de nodige gebruikers acceptatie te verkrijgen of ook om de nodige technische haalbaarheid vast te stellen.

Pivot table

Een pivot tabel of een draai-tabel laat u toe om de data te bekijken vanuit verschillende perspectieven of dimensies. Deze functionaliteit is typisch voorzien in business intelligence tools.

Pagina's

Abonneren op RSS - Business Analytics Strategie