Business Analytics Strategie

15 May 2015 Friday
This case was first published in IBM Inspire "We have been able to do our financial closing each 10th of the month, whereas it used to take six weeks after each quarter to do the closing." Joeri Fabry, Group Controller, H.Essers Premium logistics...
05 May 2015 Tuesday
Op 5 mei 2015 organiseert Business Meets IT een seminar over Business Intelligence & Analytics. Tegenwoordig maken het bedrijven het verschil door uit een groeiende berg data informatie te puren, die zij aanwenden als concurrentieel voordeel...

Big Data defined

Big data is een term die voortdurend evolueert en die verwijst naar gestructureerde, semi-gestructureerde en niet gestructureerde data die een bepaald volume bereikt en die het potentieel heeft om door middel van data mining technieken in informatie omgezet te worden. Alhoewel big data niet refereert naar een bepaalde kwantiteit, wordt de term frequent gebruikt wanneer het gaat over petabytes of exabytes aan data.

zie ook Big Data vs. Business Intelligence

Analytic applications

Analytische applicaties refereren naar business intelligence toepassingssoftware, specifiek gemaakt voor het meten en het verbeteren van de performantie van specifieke business processen (HR, procurement, finance, sales, marketing, ...) of industrieën. Deze toepassingen gebruiken een verzameling van historische business data, om als dusdanig de business gebruikers van voorgedefinieerde rapporten, analyses en KPIs te voorzien, die de basis vormen voor een beter begrip van de business en in functie van het optimaliseren van de verschillende aspecten van

Analysis

Analyse is het systematisch proces om complexe informatie op te splitsen in alsmaar kleinere componenten, om op die manier hun onderlinge relatie beter te kunnen begrijpen. Het is een zorgvuldig onderzoek van feiten en data om oorzaak en effect te achterhalen om daarna bepaalde conclusie’s te trekken die toelaten om beter beslissingen te nemen en input te leveren bij het oplossen van bepaalde problemen.

Alert

Een alarm refereert naar automatische signalen of korte berichten die gestuurd kunnen worden via SMS, een email of een indicator op een dashboard of een rapport. Ze roepen op tot actie nadat een bepaalde event is opgetreden. Ze worden eveneens gebruikt om bepaalde taken aan verantwoordelijken toe te kennen of om bepaalde individuen te informeren omtrent bepaalde dringende problemen. Deze alarmen kunnen voortspruiten uit de resultaten van een rapport of uit bepaalde queries.

Geavanceerde analytics

Geavanceerde analytics (Advanced analytics) kunnen gedefinieerd worden als analyses die gebruik maken van wiskundige en statistische algoritmes. Om dit te verwezenlijken zal men dikwijls gebruik maken van data mining en BI rapportage tools. Deze geavanceerde analyses kunnen ingedeeld worden in drie groepen:

Pagina's

Abonneren op RSS - Business Analytics Strategie