Time series chart

Een tijdreeks-grafiek, ook een time series grafiek genoemd, is een verzameling van data punten op opeenvolgende tijdsintervallen met een vaste frequentie, zoals bijvoorbeeld week of maand.