Structured query language (SQL)

Structured query language (SQL) staat voor een gestructureerde taal voor het opvragen van data uit een database.

SQL is de standaard taal hiervoor in functie van een relationele database. SQL hanteert hiertoe een klassieke set van Engelse key woorden, om data te query-en (of op te vragen), te beschrijven, te manipuleren (of wijzigen) en in het algemeen te beheren.