SAP BW Extractor

Een extractor is het programma in SAP ERP die
kan worden geactiveerd om de data te capteren en voor te bereiden in een
extract structuur vooraleer over te brengen naar SAP BW. Het programma kan het resultaat zijn van een
standaard DataSource of een zelf gebouwde DataSource. Deze kan een volledig
laadproces of delta-laad proces beschrijven. 
De sectie van het programma dat de data transfer
verzorgt wordt opgeroepen vanuit SAP BW. Indien de extractor een delta type is,
zal deze ook worden opgestart om de delta queue op te vullen met nieuwe en
gewijzigde records. De ‘remote call’
vanuit BW transfereert dan vervolgens de data in de delta queue naar BW.