SAP BW Extractor

Een extractor is het programma in SAP ERP die kan worden geactiveerd om de data te capteren en voor te bereiden in een extract structuur vooraleer over te brengen naar SAP BW. Het programma kan het resultaat zijn van een standaard DataSource of een zelf gebouwde DataSource. Deze kan een volledig laadproces of delta-laad proces beschrijven. De sectie van het programma dat de data transfer verzorgt wordt opgeroepen vanuit SAP BW. Indien de extractor een delta type is, zal deze ook worden opgestart om de delta queue op te vullen met nieuwe en gewijzigde records. De ‘remote call’ vanuit BW transfereert dan vervolgens de data in de delta queue naar BW.