SAP BPC Getonly range

Deze range maakt deel uit van één van de EVDRE ranges. Ze maakt het mogelijk om er voor te zorgen dat een bepaald bereik van cellen read-only blijft en dat het aldus niet mogelijk is om deze data te overschrijven.