SAP BPC Account type Income (INC)

Een verplichte property voor de account dimensie. Er bestaan 4 verschillende account types:
-AST: voor de activa (Balans)
-LEQ: voor de passiva (Balans)
-INC: voor de opbrengsten (P&L)
-EXP: voor de kosten (P&L)